Besøg

Kunne du/I tænke jer at få vist, hvordan I med sansemotoriske øvelser hjælper jeres børn til at komme godt i gang med udviklingen, så er I velkommen til at tage kontakt til mig.

Jeg vil med simple øvelser vise Jer, hvordan I kan hjælpe jeres barn til eksempelvis bedre søvn, til optimal motorisk udvikling- herunder et godt hovedløft, kravle, rejse sig op, faldrefleks, gå, til at vække et nemt og inaktivt barn eller dæmpe et motorisk uroligt barn.

Forældre

Motoriske afklaringer
En motorisk afklaring der tager udgangspunkt i sansemotorikken, har vist sig at være gavnlig, når et barn er i mistrivsel. Det kan være, hvis dit barn har det svært motorisk, har svært ved at koncentrere sig, indgå i sociale relationer, kan være udadreagerende, har svært ved at afstemme sit aktivitetsniveau til en given situation eller har problemer med egenomsorg.   

Når jeg arbejder med et barn, der kan have sansemotoriske udfordringer, søger jeg  årsagen til problemet. Jeg arbejder aldrig på selve problemet. Jeg drager ikke konklusioner, men laver arbejdshypoteser udfra spørgeskemaet som forældrene har udfyldt forud for første møde og den motoriske afklaring af barnet.
 
Jeg laver en motorisk afklaring og et træningsprogram til jer forældre. Men det er dig/jer der skal sørge for den daglige motoriske stimulation - det skaber resultaterne. Uden daglig træning - ingen resultater! Det er vigtigt at investere tid i træningen, så vær indstillet på det.

For hvem?
  • Børn med motoriske udfordringer
  • Børn med følger af for tidlig fødsel
  • Børn med søvnproblemer
  • Urolige børn
  • Indaktive børn
  • Børn med sociale udfordringer
  • Børn med lavt selvværd
  • Børn der er ukoncentreret og eller er uopmærksomme
  • Børn med sproglige udfordringer
  • Udadreagerende børn
Forløbet:
-Ofte foregår det hjemme hos Jer, da barnet er i vante rammer.
-I får tilsendt et spørgeskema som I besvarer og sender retur inden første besøg.
 
-Første besøg varer ca. 1½ time. Her laver jeg en motorisk afklaring - test af sanser, reflekser og reaktioner af barnet. Derefter har jeg samtale med jer forældre for eventuelt at stille nogle spørgsmål i forhold til skemaet. 
Jeg fortæller nu om mine hypoteser i forhold til barnets udfordringer og I bliver nu guidet til hvordan I med fordel kan træne hjemme.
-Skriftligt træningsprogram udarbejder jeg efterfølgende og sender det til Jer pr. mail.
 
 -Andet besøg er et opfølgende møde/ telefonmøde efter 3-4 uger, hvor vi snakker om forældrenes billede af barnet siden sidst. Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og justere træningen. Dette møde er de fleste forældre glade for, da der ofte kan være startvanskeligheder med træningen.
 
-Tredje besøg er et afsluttende møde ca. tre måneder fra start, hvor I fortæller om de forandringer der er med barnet. Jo mere træning, jo flere forandringer. Her vil jeg teste sanserne og reflekserne igen og tilpasse træningen videre frem. Er der behov for tilrettet træning, sender jeg nyt skema til jer.
 
 -Den motoriske afklaring skal være afviklet indenfor 4 måneder fra første møde.
Den består af: forældrenes tilsendte og udfyldte skema, motorisk afklaring af barnet (test), en tilsendt arbejdsrapport til forældre, et opfølgningmøde og et afsluttende møde med en retest.
 -Samlet pris: 3600 kr.
 
Det er muligt at tilkøbe en motorisk rapport, hvis barnet er i gang med en større udredning. Pris 1300 kr.
 
For efterfølgende timer. Pris pr. time: 650 kr.
 
Der vil blive lagt et kørselstillæg oveni beløbet ved kørsel over 20 km.
 
Som en forælder også sagde: ”jeg har fået et helt andet barn, han kommer nu og putter med os, hans sproglige udvikling er eksploderet og hans koncentration og opmærksomhed er højnet”.

Oplæg

Jeg holder oplæg med udgangspunkt i sansemotorikken. Jeg vil fortælle om vigtigheden i at komme tidligt i gang med sansestimulering i forhold til jeres barns udvikling. Jeg vil vise Jer, nogle sansemotoriske øvelser. Vi tager udgangspunkt i jeres barn. 
Bente S. Christiansen | CVR: 38358170  | Tlf.: +45 2629 7283