Institution

Institutionsbesøg

Jeg kan hjælpe jer gennem inspiration og vejledning i forhold til sansemotoriske aktiviteter, grundmotorik og grundlege og indretning. Dette i forhold til barnets/børnenes trivsel og udvikling.

I kan booke mig for en time, flere timer, en hel dag eller et forløb over flere besøg. Det kan være inspiration til et konkret emne, problemstilling eller observation af et barn og sparring til personalet. 

Det kan være et forløb hvor der er særligt fokus på et par børn – hvad er deres udfordringer, hvad er årsagen og hvordan kan børnene hjælpes til en nemmere hverdag.

Det kan være et forløb hvor personalet lære at se efter tegn på sanser, der ikke er optimalt stimuleret og inspiration til hvilke tiltag de kan lave i dagligdagen.
 
Som pædagog har jeg tidligere selv oplevet, at det har været svært at gennemskue årsagen til børns problemstillinger. Gennem uddannelsen som motorikvejleder, har jeg fået indsigt og erfaringer i at sansemotorisk træning ofte er et fantastisk redskab til at afhjælpe børns problemstillinger.
 
Problemstillingerne kan være: 
-Børn med motoriske udfordringer
-Børn med følger af for tidlig fødsel
-Børn med søvnproblemer
-Urolige børn
-Indaktive børn
-Børn med sociale udfordringer
-Børn med lavt selvværd
-Børn der er ukoncentreret og eller er uopmærksomme
-Børn med sproglige udfordringer
-Udadreagerende børn
 
 

Oplæg

Jeg holder oplæg med udgangspunkt i sansemotorikken. Emner kan eksempelvis være:
  • Sansemotorikkens betydning for vores udvikling
  • Sansemotorikkens betydning for vores vedligeholdelse af en sund krop
  • Børn og selvhjulpenhed 
  • Lær at spotte børn med sansemotoriske udfordringer
  • Grundmotorik, grundlege og færdigheder
  • Sansemotorikkens betydning for børns udvikling set ud fra et skoleperspektiv
  • Indretningens betydning for børnenes udvikling. 
  • Fokus på den frie leg
 
Ved oplæggene vil der altid være ideer til, hvad der kan gøres i praksis.
 
Dette er for personalegrupper og forældregrupper.
Bente S. Christiansen | CVR: 38358170  | Tlf.: +45 2629 7283